Ist Soll

Van huidige situatie naar gewenste situatie

Doelstelling
IstSoll heeft als doelstelling om u te helpen om vanuit uw huidige situatie op een gecontroleerde manier toe te werken naar de gewenste situatie;
een situatie waarbij uw bedrijfsprocessen efficiënt en effectief werken, ondersteund door adequate IT systemen.

 

IstSoll dienstverlening
Het sterkste punt van IstSoll is dat wij niet alleen in staat zijn om in kaart te brengen wat uw gewenste eindsituatie moet worden (de stip aan de horizon), maar dat we ook het pad kunnen bepalen wat bewandeld moet worden om daar te komen. Wij zijn daarbij graag de gids die u over dat pad begeleidt en deinzen er ook niet voor terug om obstakels voor u op te ruimen.

De dienstverlening van IstSoll kan opgesplitst worden in een aantal categoriën:

  Definiëren van de "Ist Soll" van uw bedrijfsprocessen

  Definiëren van de "Ist Soll" van uw IT applicatielandschap

  Uitvoeren van Requirements Engineering projecten om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsprocessen adequaat ondersteund worden door IT systemen

  Interim management/professionalisering van afdelingen binnen uw bedrijf

  Selecteren, beoordelen, inhuren en aansturen van toeleveranciers

  Trainen van uw medewerkers (b.v. SAP)

 

Nadere informatie
Mocht u op basis van deze summiere achtergrondinformatie geïnteresseerd zijn geraakt in meer informatie over onze dienstverlening dan verstrekt IstSoll deze uiteraard graag.
U kunt hiervoor contact opnemen via:


Email: info@IstSoll.nl
Telefoon: 06-24829641

 

   SAP voor Gevorderden